Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Prima pagină  »  Lista documentelor cerere modificare CG
Lista documentelor necesare la cererea privind modificarea contractului de grant

1. Modificarea Anexei 1 la CG;

Documente necesare de a fi prezentate:

 1. Scrisoare de solicitare în formă liberă, ce trebuie să conțină:
 • Antetul instituției;
 • Denumirea beneficiarului;
 • Denumirea obiectivului finanțat;
 • Numărul contractului de grant;
 • Numele, prenumele și semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila beneficiarului;
 1. Proces-verbal al grupului de lucru (act de constatare), semnat și ștampilat de următoarele persoane:
 • persoane cu drept de semnătură din partea beneficiarului;
 • Responsabil tehnic;
 • Antreprenor;
 • Proiectant (după caz);
  * minim 5 persoane
 1. Devize de cheltuieli (DC) privind includerea și excluderea unor volume de lucrări suplimentare/adăugătoare, semnate și ștampilate de următoarele persoane:
 • Beneficiar;
 • Responsabil tehnic;
 • Antreprenor;
 • Elaborator de devize (pentru cazurile cînd se solicită includerea unor lucrări care nu au fost prevăzute inițial în proiect);
 1. Raport de verificare a devizelor de cheltuieli* (RVDC) cu lucrări ce urmează a fi incluse;
  * În caz că volumele de lucrări nu depășesc valoarea de 50 000 lei (fără a lua în considerare valoarea ce urmează a fi exclusă), nu este necesar de prezentat RVDC;
 2. În cazul în care există Proiect de execuție (PE), este necesar de prezentat proiectul modificat cu avizul proiectantului cu privire la modificările efectuate.
 3. În cazul în care proiectul ce urmează a fi implementat nu are PE și lucrările ce urmează a fi incluse depășesc valorile din pct. 4 (fără a lua în considerare valoarea ce urmează a fi exclusă), este necesar de elaborat și prezentat schițele de execuție în baza cărora au fost calculate volumele de lucrări solicitate spre a fi incluse în proiect, avizate de responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, beneficiar și proiectant (în cazul existenței unei schițe de proiect);

IMPORTANT : La recepția de către Fond pentru examinarea actelor enumerate mai sus este necesară datarea lor și inserarea numărului de înregistrare de la unitatea elaboratoare. Inexistența acestora face ca actele în cauză din punct de vedere juridic să fie lovite de nulitate absolută, dat fiind faptul că nu pot fi identificate.

 

Setul de documente ...

 

Prima pagină  »  Lista documentelor cerere modificare CG


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35503   Total ieri: 98   Total azi: 91