Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Prima pagină  »  Lista documentelor cererea aprobarea etapelor
Lista documentelor necesare la cererea privind aprobarea etapelor proiectului

Cerere privind aprobarea etapelor proiectului (Anexa 7 la Contract de grant), la care se anexează:

1. Documentele confirmative de achitare a asistenței tehnice:
      - Copie contracte semnate, cu ștampila umedă și mențiunea copia corespunde originalului;
      - Copie facturi fiscale, cu ștampila umedă și mențiunea copia corespunde originalului;
      - Copia ordine de plată pe care să fie aplicată ștampila Trezoreriei, cu ștampila umedă și mențiunea copia corespunde originalului.

2. Documente confirmative de implementare a măsurilor de eficiență energetică:
     - Procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, cu ștampila umedă și mențiunea copia corespunde originalului (după caz), ștampilate și semnate de beneficiar, antreprenor și responsabil tehnic;
     - Copie facturi fiscale și/sau copia ordinului de plată pe care să fie aplicată ștampila Trezoreriei (pentru confirmarea achitării contribuției proprii) cu ștampila umedă, semnătura și mențiunea copia corespunde originalului;
     - Procesele-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse, elaborate pentru fiecare tip de lucrare separat, unde să fie menționate, în mod obligatoriu, cantitățile/volumele de lucrări aferente acestora;
     - Schițele detaliate ale tuturor fațadelor aferente obiectivului din proiect unde să fie indicate toate dimensiunile necesare pentru calcularea volumelor de lucrări executate inclusiv cu prezentarea articolelor de tâmplărie înlocuite precum și cele care nu au fost înlocuite, aferente obiectivului din proiect, semnate de responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și beneficiar.
     - Anexa 11 la MO „Certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate cu ștampila umedă a antreprenorului și responsabilului tehnic:
            * Certificatele de conformitate pentru toate materialele și echipamentele utilizate;
            * Rapoartele de încercări în baza cărora au fost emise certificatele de conformitate pentru profilele din PVC și blocurile de ferestre și uși, care să confirme clasa profilelor din PVC și, respectiv, rezistența termică a blocurilor de ferestre utilizate în cadrul proiectului;
            * Rapoartele de încercări, elaborate de către un laborator acreditat, în baza prelevării probelor de la fața locului pentru toate materialele termoizolante (EPS, XPS, MW) utilizate în cadrul proiectului;
            * Raportul de încercări aferent materialelor termoizolante efectuat pentru un anumit obiectiv și pentru alte obiective unde executarea lucrărilor a fost efectuată de către același agent economic, cu anexarea unei Declarații pe propria răspundere precum că materialele termoizolante utilizate, corespund specificațiilor tehnice din Raportul de încercări prezentat;

            Declarația cu privire la asumarea răspunderii / download /
     - Fotografii de la locul executării lucrărilor (acoperirea integrală a fațadelor vizate în cererea de plată).

 

Setul de documente ...

 

Prima pagină  »  Lista documentelor cererea aprobarea etapelor


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35503   Total ieri: 98   Total azi: 91