Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist Sisteme Informatice
Publicat la: 01.03.2013   

Fondul pentru Eficienţă Energetică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist Sisteme Informatice.

Responsabilităţi:

 • Va asigura executarea procedurilor de administrare şi exploatare a Sistemelor Informatice conform prevederilor stipulate în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică", aprobat prin Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 401 din 12.06.2012;
 • Va instala, configura, administra şi monitoriza funcţionarea mijloacelor aplicative şi echipamentelor care sunt componente centrale ale Sistemului Informatic al Fondului (în continuare SI);
 • Va participa la testarea şi implementarea experimentală a componentelor centrale ale SI FEE;
 • Va asigura ţinerea exactă şi permanentă a Registrelor de administrare şi exploatare a SI FEE.

Cerințe față de candidat:

 • Deține studii superioare de licentă sau echivalente superioare universitare în unul din profilurile: informatica, sisteme informaţionale şi calculatoare, matematică aplicată, cibernetică, electronică;

 • Experienţă relevantă de minim 3 ani în domeniul aplicării tehnologiilor informaţionale, inclusiv de administrare şi exploatare a sistemelor de transfer de date, sisteme decontări, operaţionale, de gestiune a bazelor de date;

 • Cunoaşterea limbii de stat şi engleză, ultimei – cel puţin la nivel tehnic;

 • Cunoştinţe profunde şi deprinderi temeinice în domeniul informaticii, aplicării calculatoarelor, inclusiv serverelor, echipamentelor periferice;

 • Cunoştinţe profunde despre sistemele de operare, bazele de date şi aplicaţiile din gestiune;

 • Cunoştinţe detaliate despre caracteristicile tehnice şi exploataţionale, arhitectură, destinaţia şi regimurile de lucru a echipamentelor din gestiune, regulile de exploatare a acestora;

 • Cunoştinţe detaliate despre instrumentele de monitorizare, analiză şi ajustare a performanţei mijloacelor aplicative şi echipamentelor din gestiune;

 • Cunoştinţe profunde despre sistemele  şi tehnologiile de asigurare a continuităţii funcţionări sistemelor din gestiune (backup-are, replicare, clusterizare, etc.);

 • Cunoştinţe profunde despre sistemele şi echipamentele specializate care ţin de asigurarea securităţii informaţionale, metodele de preîntâmpinare a accesului nesancţionat la sistemele şi informaţia din gestiune;

 • Aptitudini de a lucra în echipă şi de a-şi organiza sistematizat propria activitate (planificare, organizare şi control);

 • Dinamism, responsabilitate şi adaptabilitate.

Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 15 martie 2013 un Curriculum vitae la următoarea adresă de
e-mail: info@fee.md sau depune la adresa :mun. Chișinău, b-dul.Ştefancel Mare 180, etajul 6, bir. 607.

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Fondul pentru Eficienţă Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35455   Total ieri: 72   Total azi: 43