Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Expert în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.
Publicat la: 17.04.2014   

FUNCŢII VACANTE:  Expert în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă - 4 unități

Informaţia necesară:
l. Denumirea autorităţii: Fondul pentru Eficienţă Energetică
2. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:
 • Expert în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă
 • scopul general al funcţiei:
  • Efectuează expertiza tehnică şi managementul proiectelor prezentate spre finanţare de către FEE.
  • Acordă asistență consultativă și informațională solicitanților de finanțare în domeniul eficienței energetice (EE) și valorificării surselor de energie regenerabilă (SER).
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
  • Asigură executarea procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor aprobate în „Regulamentul de organizare şi funcționare a Fondului pentru Eficiența Energetică”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 401 din 12.06.2012 și a Manualului operațional.
  • Participă la procesul de acordare a asistenței consultative și informaționale pentru solicitanții de finanțare în domeniul EE și/sau SER, din sectorul public și privat, privind îndeplinirea condițiilor/criteriilor de eligibilitate a propunerilor de proiect înaintate spre finanțare;
  • Participă la procesul de colectare a propunerilor de proiect în domeniul EE și/sau SER din sectorul public și privat;
  • Participă la procesul de îmbunătățire a calității completării propunerilor de proiect în domeniul EE și/sau SER, ce urmează a fi propuse spre finanțare de către solicitanți;
  • Participă la procesul de verificare a completitudinii pachetelor de documente precum și corectitudinii completării acestora de către solicitanți, în conformitate cu cerințele Apel-urilor de propuneri de proiect din domeniul EE și SER, lansate de Fondul pentru Eficiență Energetică.

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Fondului pentru Eficienţă Energetică

  3.1. Condiţii generale:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare în domeniul energetic sau cu conotație energetică;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

  3.2. Responsabilităţi:

 • Efectuează expertiza tehnică a proiectelor prezentate spre finanțare către Fond;
 • Verifică proiectele propuse spre finanțare;
 • Coordonează procesul de elaborare a proiectelor în domeniul EE și/sau SER;
 • Participă la procesul de acordare a suportului necesar în vederea elaborării propunerilor de proiect în domeniul EE și/sau SER;
 • Participă la procesul de acordare a asistenței consultative și informaționale în vederea identificării corecte a propunerilor de proiect în domeniul EE și/sau SER;
 • Participă la întrunirile cu solicitanții de finanțare în vederea instruirii acestora privind completarea corectă a propunerilor de proiect;
 • Acordă suportul necesar în procesul de completare a formularelor privind propunerea inițială de proiect;
 • Participă în procesul de acordare a asistenței consultative pentru solicitanții de finanțare, prin prisma verificării documentelor anexate la propunerile de proiect;
 • Participă în procesul de verificare a corectitudinii completării propunerilor de proiect în   domeniul EE și/sau SER.

  3.3. Cerinţe specifice față de candidați:

 • Studii superioare, de licenţă în domeniul energetic sau cu conotație energetică ( studiile de masterat și alte instruiri în domeniul EE și SER vor constitui un avantaj);
 • Experienţă profesională de minim 1 an în domeniu;
 • Cunoaşterea actelor normative şi legislative din domeniu;
 • Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Widows, MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, internet;
 • Aptitudini de a lucra în echipă şi de a-şi organiza sistematizat propria activitate (planificare, organizare şi control);
 • Dinamism, responsabilitate şi adaptabilitate.

4. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

5. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 06.05.2014, ora 17-00.

6. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
mun. Chișinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 610, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709
sau la următoarea adresă de e-mail: info@fee.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Fondul pentru Eficienţă Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepționarea documentelor:
Diana Ivasiuc, manager-administrativ al FEE, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35484   Total ieri: 90   Total azi: 72