Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Expert de proiect cu studii în domeniul economico-financiar
Publicat la: 02.08.2017   

Direcția operațiuni:
1) Expert de proiect cu studii în domeniul economico-financiar (1 unitate)

Scopul general al funcției:
Asigurarea executării procedurilor de management al proiectelor conform procedurilor stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică și prevederilor Manualului operațional al Fondului pentru Eficiență Energetică.

Sarcinile de bază ale funcției:
 • Acordarea asistenței consultative şi informaționale autorităților administrației publice centrale şi locale, persoanelor juridice de drept public şi privat la elaborarea proiectelor în domeniul EE şi valorificării SRE;
 • Evaluarea fezabilității tehnice, fezabilității financiare şi fezabilității de mediu a proiectelor şi, în coordonare cu Directorul operațiuni, înaintarea spre examinare Directorului executiv a rezultatelor evaluării;
 • Monitorizarea proiectelor în domeniul eficienței energetice şi al surselor regenerabile de energie.
Condiții generale de angajare:
 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse.

Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licență, în domeniul economico-financiar, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente.

Cunoștințe:
 • cunoașterea actelor normative și legislative din domeniul economico-financiar și energetic;
 • familiarizarea cu politicile și aquis-ul comunitar în domeniul economico-financiar și energetic;
 • posedarea cunoștințelor la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaționale:
  Microsoft Office, Internet, E-mail;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională va constitui un avantaj.

Experiență profesională: cel puțin 5 ani în domeniul economico-financiar privind finanțarea proiectelor în domeniul energetic și mediului.

Bibliografia:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul administrației publice centrale și locale;
 • Acte normative ale administrației publice centrale și de specialitate;
 • Acte legislative în domeniul de specialitate;
 • Legea Contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea nr. 160 din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică;
 • Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
 • Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 • Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat în construcții;
 • Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglementare, demarare prin metoda de resurse, CP_L.01.06-2013;
 • Literatura de specialitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

10 august 2017, ora 17:00.

Locul depunerii documentelor pentru participare la concurs:
mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etajul 6, biroul 607;
Persoana de contact: Anastasia GÎRLEA;
Telefon de contact: +373 60 003 078, +373 22000807;
E-mail: info@fee.md; anastasia.girlea@fee.md;

Condiții de participare:
 • Concursul include proba scrisă și interviul;
 • Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail;
 • Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate autentificate de notar sau împreună cu documentele originale pentru verificarea autenticității acestora;
 • În cazul depunerii documentelor prin intermediul poștei electronice, va fi necesară prezentarea, în ziua concursului, a tuturor actelor în original pentru autentificare;
 • Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate;
 • Doar candidații care vor susține proba scrisă vor fi invitați la interviu;
 • Fondul pentru Eficiență Energetică își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

 Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35472   Total ieri: 63   Total azi: 60