Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Condiții de finanțare

Fondul va oferi suport financiar pentru proiectele aprobate care au fost depuse la Fond de către persoanele juridice din sectorul privat, sub formă de grant sau va asigura executarea obligațiilor de plată ale beneficiarilor față de instituțiile financiare participante prin eliberarea de garanții financiare.

Suportul financiar va fi acordat cu participarea instituțiilor financiare participante, lista cărora este publicată pe pagina Web a Fondului. Proiectele aprobate de către Fond vor fi finanțate de către instituțiile financiare participante sub formă de credit sau leasing financiar, din care contribuția Fondului va constitui 30% din valoarea finanțată (capitalului) sau 15% din costul total al proiectului în cazul finanțării integrale de către beneficiari a proiectului de investiție, în baza următoarelor condiții:

 • Termenul finanțării: de la 24 pînă la 60 de luni;
 • Rata dobînzii anuale: se va stabili în mod individual (negocieri directe) de către instituția financiară paricipantă și beneficiarul proiectului;
 • Graficul rambursărilor: se va stabili în mod individual (negocieri directe) de către instituția financiară paricipantă și beneficiarul proiectului;
 • Perioada de grație (pentru capital): se va stabili în mod individual (negocieri directe) de către instituția financiară paricipantă și beneficiarul proiectului;
 • Aportul beneficiarului: minim 30% din valoarea finanțată de către instituțiile financiare participante;
 • Comision de administrare: 0.2% din valoarea finanțării oferite de către Fond;
 • Suportul financiar din partea Fondului:
  • acordarea grantului în proporție de 30% din valoarea finanțată de către instituțiile financiare participante (capital), în rate proporționale la fiecare scadență a plății în conformitate cu graficul rambursărilor, cu condiția implementării cu succes a proiectului de investiție precum și cu condiția achitării de către beneficiar a plăților scadente în strictă conformitate cu graficul de rambursare a creditului / ratelor de leasing;
  • acordarea grantului în proporție de 15% din costul total al proiectului, cu condiția implementării cu succes a acestuia, în cazul finanțării integrale de către beneficiari a proiectului de investiție.

Fondul va oferi garanții financiare pentru proiectele care au fost depuse la Fond și au fost aprobate spre finanțare în baza următoarelor condiții:

 • Tipul garanției: garanție financiară parțială;
 • Valoarea garanției: de la 20% pînă la 50% din valoarea finanțării oferite de către instituțiile financiare participante, dar nu mai mult de 1.5 mln. lei;
 • Perioada de garantare: pe toată perioada derulării Acordului de finanțare, dar nu mai mult de 60 de luni;
 • Comision de garantare: 2% anual din valoarea garantată.

În cazul executării garanției financiare pe parcursul derulării Acordului de finanțare, valoarea garanției va fi recuperată din contul garanțiilor reale constituite de beneficiar.

 

 © 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35428   Total ieri: 91   Total azi: 16