Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Criterii de selectare

În cazurile (ex. limita surselor disponibile) în care va fi necesară selectarea din cadrul mai multor proiecte eligible la etapa de evaluare detaliată a propunerilor de proiecte, vor fi utilizate următoarele criterii de selectare:
C1: Factorul calității tehnice (FCT) a propunerii de proiect cu ponderea factorului de 0.3;
C2: Factorul de recuperare a investiției (FRI) cu ponderea factorului de 0.4;
C2: Factorul contribuției proprii (FCP) cu ponderea factorului de 0.3.
Scorul Total de Evaluare (STE) = FCT x 0.3 + FRI x 0.4 + FCP x 0.3
Propunerile de proiect care vor obține STE superior vor avea prioritate în privința obținerii suportului financiar din partea Fondului.

1.    Definirea criteriilor de selectare

C1: Factorul calității tehnice

Scriterii de evaluare DA
(max. 30)
PARȚIAL NU
(minim acceptabil)
Sînt clar definite facilitățile și sistemele în privința cărora sînt propuse măsurile de EE și SER și sînt clar descrise problemele abordate de proiect 3 1 sau 2 0
Soluțiile și specificațiile tehnice sînt descrise adecvat iar soluțiile tehnice propuse sînt în conformitate cu bunele practici internaționale și abordează integral problemele vizate 3 1 sau 2 0
Ipotezele și datele tehnice utilizate în calcule sînt rezonabile, complete, documentate și confirmate adecvat. Nu există ipoteze sau date arbitrare 3 1 sau 2 0
Metodele utilizate în calculele tehnice sînt descrise clar și sînt conforme metodelor inginerești adecvate. Evaluatorul poate repeta calculările în baza descrierilor prezentate în propunere 3 1 sau 2 0
Estimările de cost incluse în proiect sînt prezentate cu detaliere adecvată, costurile unitare fiind indicate și justificate 3 1 sau 2 0
Estimările costurilor totale ale proiectului sînt rezonabile 3 1 sau 2 (destul de înalte pt. anumite elemente) 0 (nejustificat de înalte)
Calculul beneficiilor financiare sînt bazate pe ipoteze bine definite și complete iar datele sînt documentate adecvat cu confirmări necesare. Nu există ipoteze sau date arbitrare 3 1 sau 2 0
Metodele utilizate în calculele financiare sînt descrise clar și
sînt conforme metodelor profesionale adecvate. Evaluatorul poate repeta calculările în baza descrierilor prezentate în propunere
3 1 sau 2 0
Propunerea de proiect este de o calitate bună, bine structurată, cu rezultate rezonabile și nu conține discrepanțe sau greșeli aritmetice 6 2 (foarte slab), 3
(acceptabil), 4 (mai degrabă bine, cu dificiențe minore)
0

Scorul Total pentru FCT = Suma scorurilor subcriteriilor x 100/30

C2: Factorul de recuperare a investiției

FRI poate varia între 0 și 100. Scorul minim FRI=0 va fi atribuit proiectelor care au o perioadă maximală de recuperare (7 ani pentru proiectele în domeniul EE și 15 ani pentru proiectele în domeniul SER).
Scorul FRI este calculat în conformitate cu următoarea formulă:

Dacă IC2 ≥ 7, atunci FRI = 0
Dacă IC2 < 7, atunci:

unde:
IC2 = indicator similar perioadei de recuperare a investiției cu ajustare pentru diferite tipuri de investiții
ISER = costul investiției pentru proiectul în domeniul SER
IEE = costul investiției pentru proiectul în domeniul EE
VAN = venitul anual net (beneficii anuale totale obținute în urma implementării proiectului)
Notă: În cazul în care o propunere de proiect combină intervenții în domeniul EE și RES, calculele vor fi efectuate separat pentru fiecare proiect în parte (EE sau SER). Costurile generale și administrative vor fi la fel divizate între componenta EE și SER, proporțional costului intervențiilor în domeniul EE și SER

C3: Factorul contribuției proprii

FCP poate varia între 0 și 100. Scorul minim FCP=0 va fi atribuit propunerilor de proiecte care au un nivel minim al contribuției proprii (30%). Propunerile de proiecte cu o rată a contribuției proprii de peste 70% vor obține un scor maxim de 100%.
Scorul FCP este calculat în conformitate cu următoarea formulă:

Dacă IC3 ≥ 0.7, atunci FCP = 100
Dacă IC3 ≤ 0.3, atunci FCP = 0
Altfel:

unde IC3 = indicatorul ponderii contribuției proprii în costul total al investiției

 

 © 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35429   Total ieri: 91   Total azi: 17