Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Contribuția proprie și principiile metodologice

1. Contribuția proprie
Contribuţia în natură a solicitanților de finanțare poate fi acceptată în calitate de contribuție proprie cu condiția că aceasta este confirmată prin datele din evidența contabilă a solicitanților, este relevantă pentru proiectul propus și se regăsește ca parte componentă distinctă în structura costurilor totale ale proiectului.

2. Principiile metodologice
Pentru calcularea economiilor de energie trebuie să se țină cont de condiţiile actuale de exploatare (sistemul de funcţionare existent, nivelul actual de activitate și condițiile nivelului standard de confort în conformitate cu reglementările în vigoare, pînă și după efectuarea investiției). În cazul în care există vreo divergență dintre consumul de-facto de energie înregistrat în baza facturilor de energie şi consumul de energie calculat în baza condițiilor actuale de exploatare pînă la efectuarea investiției aceasta trebuie explicată și justificată. Toţi parametrii (indicii calorici, preţurile la energie, etc.) utilizaţi în calcule trebuie să fie descriși în mod clar, împreună cu justificarea selectării acestora. Estimările costurilor trebuie să fie rezonabile și bazate pe costuri unitare care nu le depășesc pe cele practicate pe piața locală. În cazuri de incertitudine, Fondul poate cere solicitantului de finanțare să justifice estimările costurilor și să prezinte dovezi suplimentare care ar confirma corectitudinea estimărilor. Fondul poate efectua pe cont propriu cercetări de piață, precum și să efectueze analiza comparativă a costurilor unitare incluse în alte propuneri de proiecte. Fondul este în drept să respingă propunerile de proiecte care conțin estimări exagerate ale costurilor de investiție. Beneficiile rezultante din proiectele de EE trebuie prezentate în mod analitic prin prizma economiilor de energie (a cantităților de energie electrică și economiilor de combustibil) şi a reducerii costurilor. Beneficiile exprimate prin reducerea costurilor pot include și diminuarea costurilor de operare și întreținere aferente sistemelor energetice vizate. Analiză acestor costuri trebuie să fie prezentată cu confirmările de rigoare. Diminuarea cheltuielilor/veniturilor provenite din proiecte SER pot include veniturile din vânzările SER şi/sau economiile de costuri din substituirea combustibililor convenţionali, care sunt utilizaţi la moment. În cazul proiectelor de tip green-field, studiul de fezabilitate trebuie să se bazeze pe compararea tehnologiei SER cu tehnologiile bazate pe combustibili convenţionali pentru aceeaşi metodă utilizată pe larg în R. Moldova. În cazul în care o parte din beneficiile proiectelor survin din alte surse decît cele de EE și SER, aceste beneficii trebuie să fie descrise, cuantificate și confirmate. Acestea trebuie să fie confirmate direct prin înregistrările contabile ale solicitantului de finanțare; propunerea de proiect trebuie să descrie clar modul în care aceste beneficii pot fi confirmate prin înregistrările contabile. De exemplu, aceste beneficii pot fi exprimate prin reducerea costurilor la materii prime (confirmat prin specificațiile tehnice ale echipamentului ca parte componentă a unui proces de producere cu nivel superior de eficiență energetică), reducerea manoperei ca urmare a transferului procesului de producție din schimbul de noapte în cel de zi (confirmat prin sporirea capacității de producție a echipamentului direct productiv), reducerea cheltuielilor de transportare a deșeurilor, prin utilizarea acestora în calitate de combustibil pentru necesități proprii în loc de transportare la poligoanele de acumulare a deșeurilor, etc. Beneficiile indirecte (așa ca veniturile suplimentare din urma sporirii vînzărilor datorită îmbunătățirii reputației solicitantului de finanțare, sau sporirea productivității muncii angajaților ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de muncă, etc.) nu vor fi acceptate. În cazuri de incertitudine Fondul nu va lua în considerație asemenea beneficii. La calcularea perioadei de recuperare a investiției, nu se va exclude componenta de grant oferită de către Fond din costul total al proiectului.

 

 © 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35429   Total ieri: 91   Total azi: 17