Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Condițiile de eligibilitate ale costurilor proiectului

Costul total al proiectului este format din următoarele categorii de costuri:

A. Costuri de bază aferente proiectelor în domeniul EE şi SER: Acestea includ costurile de achiziţie a echipamentelor şi lucrările de execuție, care au legătură directă cu EE și SER și rezultă în economii de energie sau producere de energie din SER; așa ca echipamentul principal şi cel auxiliar care este necesar pentru funcţionarea utilajului de bază, cum ar fi coşurile de fum, sisteme de ambalare a biomasei, dispozitive de control, echipament anti-incediu și de securitate etc.

B. Costuri aferente măsurilor de renovare: Aceste investiţii pot include măsuri minime necesare, care nu rezultă din economii directe de energie sau contribuie la producerea cu randament mai înalt a energiei din SER, menite să sporească siguranţa şi funcţionalitatea operaţională a sistemelor energetice asupra căror măsurile EE sau valorificarea SER urmează a fi implementate; acestea pot include şi lucrări de reducere a scurgerilor de apă, înlocuirea cablurilor electrice vechi și a panourilor de comutare pentru îmbunătăţirea siguranţei, etc.

C. Costuri aferente implementării și perfecționării sistemului de management energetic: Această categorie include costurile aferente proiectării şi implementării sistemelor de evidenţă a energiei, inclusiv achiziţionarea soft-urilor şi hard-urilor specializate, activități de instruire şi sensibilizare a personalului, etc. Costurile privind instalarea contoarelor și altor sisteme de evidenţă și control a consumului de energie nu se includ în această categorie, fiind trecute în categoria A sau B, în funcție de relevanță.

D. Costuri aferente asistenţei tehnice: Această categorie include costurile suportate la contractarea serviciilor pentru audit energetic, studiu de fezabilitate, inginerie / proiectare, studii speciale în cazul în care ele sunt necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice sau pentru organizarea unei licitații precum şi cheltuielile privind supravegherea şi recepţia lucrărilor.

În cadrul acestui apel, costul eligibil total al proiectului trebuie să fie structurat în conformitate cu următoarele plafoane:

Categorie de cheltuieli % din costul total al proiectului
A. Costuri de bază aferente proiectelor EE şi SER > 65%
B. Costuri aferente măsurilor de renovare < 30%
C.  Costuri aferente implementării și perfecționării sistemului de management energetic < 5%
D. Costuri aferente asistenţei tehnice < 8%

 

 © 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35429   Total ieri: 91   Total azi: 17