Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 3 - sector public
Apelul de propuneri de proiect nr. 3 - sector public

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).
Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul)  susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Prezentul apel este ghidat de procedurile şi cerinţele stabilite prin HG nr. 401 din 12 iunie 2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică (în continuare - Regulamentul Fondului).

Important !!!   Depunerea propunerilor de proiect se va efectua numai în baza programărilor prealabile, prin apelarea la numerele de telefon: (022) 000 804, (022) 000 805, începînd cu data de 14 ianuarie 2014.

Citeşte mai mult...

ANEXA 1: Măsuri de EE/SER eligibile și neeligibile
ANEXA 2: Reguli și condiții privind eligibilitatea costurilor investiției, contribuției proprii și a structurii bugetului proiectului
ANEXA 3: Scrisoare de solicitare /download/
ANEXA 4: Instrucțiuni pentru Solicitanții de finanțare, condiții tehnice minime și tehnologia de implementare a măsurilor de EE în clădiri
ANEXA 5: Formular – Descrierea initiala a proiectului /download/
ANEXA 6: Criterii de evaluare a Propunerii inițiale de proiect

ANEXA 7: Formular – Descrierea detaliată de proiect

ANEXA 8: Criterii de evaluare a Descrierii detaliate de proiect

ANEXA 9: Studiu – Costul estimativ pe o unitate a măsurilor de EE la anvelopa clădirii

ANEXA 10: Metodologia simplificată a Fondului pentru calcularea perioadei de recuperare și evaluarea costurilor de investiții

ANEXA 11: Contract de grant – Model

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 3 - sector public


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35444   Total ieri: 48   Total azi: 32