Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 4 - sector privat
Apelul de propuneri de proiect nr. 4 - sector privat

Publicat la: 04.11.2014

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr.127-130) și Legea cu privire la eficiența energetică nr.142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr.155-158), Hotărîrea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficientă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr.126-129).
Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul)  susține proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienței energetice (EE) și valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Prezentul apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.401 din 12 iunie 2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică.

Apelul de propuneri de proiect nr. 4 (Apel) este destinat beneficiarilor din sectorul privat, entităților juridice cu scop lucrativ, angajate în activități economice, care constau în producerea și furnizarea de bunuri sau servicii, indiferent de forma organizatorico-juridică. Suma alocată pentru acest Apel constituie 50 mln. lei, dintre care 30 mln. în formă de garanții financiare, iar 20 mln. - granturi. Condițiile de finanțare sunt similare Apelului nr.2. Valoarea suportului financiar oferit de către Fond per proiect variază de la 300 mii lei pînă la 5 mln. lei, fără TVA. Un solicitant poate depune cel mult 2 (două) propuneri de proiect. Contribuția proprie a beneficiarilor reprezintă asigurarea de către beneficiarii proiectelor a contribuției proprii în mărime de cel puțin 30% din costul total al proiectului.

Propunerile de proiect trebuie să prevadă realizarea măsurilor de EE și/ sau SER eligibile.
Lista măsurilor eligibile cumulează măsurile de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă referitoare clădirilor, printre care: măsuri de anvelopare a clădirilor, de eficientizare a sistemelor de încălzire și ventilație, instalarea colectoarelor solare și a pompelor termice geotermale ş.a.

Important !!!   Documentele urmează a fi depuse la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etajul 6, bir. 614, MD-2004, începînd cu data de 05 noiembrie 2014, ora 09:00.
(Persoana responsabilă de recepționarea documentelor – dl Victor Manolache).

Citeşte mai mult...

ANEXA 1: Condiții de finanțare
ANEXA 2: Măsuri eligibile și neeligibile
ANEXA 3: Reguli și condiții privind eligibilitatea costurilor investiției, contribuției proprii și a structurii bugetului
ANEXA 4: Scrisoare de solicitare – Model
ANEXA 5: Criterii de evaluare a Propunerii inițiale de proiect
ANEXA 6: Criterii de evaluare a Descrierii detaliate de proiect
ANEXA 7: Contract de acordare a garanției financiare – Model
ANEXA 8: Contract de grant – Model

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 4 - sector privat


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35449   Total ieri: 48   Total azi: 37